زن و سه کودک در آتش بروکلین کشته شدند

تاریخ: 12/18/2017 11:37:01 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

قربانیان یک دختر 3 ساله ای بود که یک پسر 7 ساله و یک پسر 11 ساله و یک زن 40 ساله بود که در اثر آتش سوزی در منزل در بروکلین در اثر آتش سوزی زخمی شدند. پلیس گفت: آتش سوزی در حدود 2 صبح در یک خانه در 1945 آغاز شد. خیابان 14 خیابان. در زمانی که پلیس وارد شد، مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مبارزه با آتش است. آنها چهار قربانی را کشف کردند. کارکنان اورژانس پزشکی حداقل پنج نفر را به بیمارستان های اطراف بردند. پلیس سه نفر از آنها به بیمارستان دانشگاه استن ایالت در شرایط بحرانی گفتند و دو نفر به بیمارستان مائیمونیدس با ضایعات جزئی مقامات گفتند تحقیق در مورد علت آتش ادامه دارد ادامه خواندن داستان اصلی