از Death Desk: چرا اکثر اوقات هنوز مردان سفيد است

تاریخ: 3/8/2018 9:56:34 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

PhotoWangari Maathai برنده جايزه صلح نوبل در آفريقاي جنوبي در سال 2005 او شروع به جنبش براي بازپس گيري کنيا با پرداخت کردن زنان فقير به کاشت درختان CreditGianluigi Guercia Agence France Presse گتي ايماژ عکس ها تابع را نشان مي دهد fragment storyHeader var html header headMedia mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var adAggro window magnum getFlags indexOf adAggro 1 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 10 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 8 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 6