سياست بين النهرين کوهن در رابطه با حزب و رئيس جمهور

تاریخ: 3/7/2018 5:16:07 PM +00:00

اخبار سياست

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - سياست

اخبار سیاسی

PhotoGary D Cohn که به عنوان رئيس شوراي اقتصاد ملي استعفا داد، از نوع سياست هاي اقتصادي حمايت مي کند که جمهوري خواهان از CreditTom Brenner پشتيباني مي کنند. تابع نيويورک تايمز مي تواند يک داستان قطعي را نشان دهد. storyHeader var header header headMan mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro window magnum getFlags indexOf adAggro 1 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 10 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 8 پنجره NYTD Abra www داستان طرفدار agro طرفدار 6 پنجره NYTD Abra www st