بیانیه زنده: مجلس سنا برای رای گیری در باره پایان دادن به خاتمه دادن دولت

تاریخ: 1/22/2018 4:25:19 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

  مجلس سنا برای رای دادن در ظهر به منظور بازگشایی دولت به عنوان یک گروه از پارلمان دو حزب به طور محتاطانه نشان می دهد خوش بینی پس از کار بر روی یک مصالحه دموکرات ها باقی می ماند لایو و رای گیری نزدیک به نظر در مورد آیا دموکرات اعتماد Senator Mitch McConnell کلمه کلمه ادامه خواندن داستان اصلی