مترجم: 7 چيز بزرگ براي درک Trump در مذاکرات با کره شمالي

تاریخ: 3/9/2018 4:22:16 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

صفحه نمايش عکس PhotoAn نشان دادن رئيس جمهور Trump و رهبر کره شمالي کيم جونگ در روز جمعه در توکيو FunctionKoji Sasahara Associated Press تابع مي تواند fragment storyHeader var HTML عنوان header headMeta mediaActionOverlay پشتيباني پشتيباني بيوگرافي story document getElementById story var adAggro window magnum getFlags indexOf adAggro 1 window NYTD Abra www story pro agro pro 10 پنجره NYTD Abra فروشگاه اينترنتي Pro pro agro pro 8 پنجره NYTD Abra www story pro agro pro 6 پنجره NYTD Abra www story pro agro pro 4 var adAgg